Середа, 17.04.2024, 10:03
Вітаю Вас Гість | RSS

Відділ освіти Шевченківського та Залізничного районів                                Львівської ОТГ

Меню сайту
Реєстрація у ДНЗ
BannerFans.com
Освіта Львів
Статистика

Онлайн всього: 1
Гостей: 1
Користувачів: 0
Форма входу

Зміст навчальної роботи школи

Довідки щодо змісту навчальної роботи школи

Загальні зауваження

Довідки зі змісту навчальної роботи — це найбільш відпрацьована в школах частина документів. Як правило, перевірки навчальної роботи здійснюють заступники директорів з НВР у початкових класах і середній школі. До цієї роботи часто залучаються голови методичних об’єднань або завідувачі кафедр (там, де вони є). Можна виділити типові риси довідок зі змісту освіти:

1. Для оцінки діяльності вчителя та визначення рівня навчальних досягнень учнів проводяться або контрольні роботи, або зрізи знань, або тести. Іншими словами, досліджується головне — результат навчання. Крім того, не менш важливо, що саме одержані результати і є найпереконливішим аргументом під час аналізу роботи вчителя.

2. Як правило, результати зводять у цифрові таблиці, виявляють типові помилки учнів.

3. Багато хто з перевіряючих будує графіки, аби показати динаміку процесу. І це правильно, позаяк для глибокого аналізунеобхідно відстежити тенденцію розвитку, динаміку, а не зробити просто фото того, що є на цю хвилину.

Деякі поради керівникам шкіл:

1. Бажано, аби директор школи проаналізував, які методи контролю використовують його заступники під час перевірки навчальної роботи. Справа в тому, що, відпрацювавши та взявши на озброєння якийсь метод, приміром, класно-узагальнюючий контроль, намагаються використати його частіше за інші. Тому необхідно більш ретельно формулювати мету контролю, а вже під мету підбирати форми та методи перевірок.

2. Починає хвилювати обсяг довідок. За всієї поваги до таблиць, графіків, діаграм, наукового обґрунтування коленого положення — довідка не може і не повинна бути «багатотомною».

Довідка за результатами перевірки техніки читання в 4-х класах і готовності учнів до продовження освіти в середній школі

У квітні за планом школи проводилася перевірка техніки читання в 4-х класах.

Мета перевірки: перевірити наявність базових знань з читання, готовність учнів 4-х класів до продовження освіти в середній школі.

Час проведення: з 10.04.20_р. по 17.04.20_р.

Склад комісії: заступник директора школи з НВР_________ , голова МО вчителів початкових класів_.

Були перевірені:

• журнали 4-х класів (об’єктивність виставлення оцінок з читання, техніки читання та оцінок під час перевірки техніки читання завучем);

• система перевірки техніки читаппя та фіксування результатів у класних журналах;

• виконання програми з читання та позакласпого читання.

Читання відіграє величезну роль в освіті, вихованні та розвитку людини. Читання — це віконце, через яке діти бачать і пізнають світ і самих себе. Читання — це й те, чого навчають молодших школярів, за допомогою чого їх виховують і розвивають. Уміння та навички читання формуються не тільки як найважливіший вид мовленнєвої та розумової діяльності, але і як складний комплекс ключових компетентностей, який використовується учнями під час вивчення всіх навчальних пред метів, у всіх випадках позакласного та позашкільного життя.

Ураховуючи це, у школі велику увагу приділяють проведенню уроків читання та позакласного читання.

З метою перевірки готовності учнів випускних 4-х класів до продовження навчання в середній школі в квітні:

• була перевірена техніка читання у 104 учнів 4-х класів;

• відвідано в 4-х класах 18 уроків читання та позакласного читання.

Слід відзначити, що підвищився рівень уроків читання в плані навчання навичкам читання. Практично вже вирішена проблема навчання навичкам швидкого читання. Більшість учнів 3-х класів (91%) читають згідно з установленими програмою нормами та вище. Значно ефективніше почало вирішуватися питання про навчання виразному читанню. Більш повно та різнобічно проводиться робота з текстом твору, що читається.

Однак поки не вирішена ще проблема навчання навичкам правильного читання. Діти припускаються помилок, що зводяться до нечіткої вимови закінчень (1.2%), відсутні паузи між словами, недостатня кількість вправ на відпрацювання правильності тексту, що читається. В учнів 4-Г класу викликають утруднення завдання, де вимагається змінити форму викладу.

Учителі__________надмірно деталізують розбір творів під час проведення вступної бесіди. Мала частка самостійної роботи школярів із текстом твору.

Недостатньо уваги приділяється розвитку виразного монологічного мовлення дітей.

Учителі 4-х класів систематично, двічі на тиждень, проводять перевірку техніки читання в учнів. Велику увагу педагоги школи приділяють роботі з батьками з розвитку в учнів інтересу до книги. Проблему залучання дітей до читання не можна вирішити одному вчителю без опори на сім’ю. Так, учителі______,_______проводять збори-практикуми з батьками на теми:

«Чим зайняти дітей в години дозвілля?», «Ігри на уважність», «Сімейне читання». У класах, де питання вирішуються з батьками, учителі домагаються гарних результатів. Так, у 4-А класі (___) діти читають понад норму — 56 %, за нормою — 41%, нижче норми — 3%.

Невід’ємною частиною читання є позакласне читання (уроки иозакласного читання та самостійне домашнє читання). Ці уроки проводяться систематично, однак не всі учні бувають до них готовими, посилаючись на відсутність потрібної літератури. Тому вчителям необхідно підтримувати тісний зв’язок з батьками таких школярів, намагатись, аби всі учні були записані до бібліотеки школи.

Адміністрація перевірила роботу шкільної бібліотеки з учнями 4-х класів. У 4-А класі читають 95%, 4-Б — 100%, 4-В — 81%, 4-Г — 87%.

Результат успішності, навченості та якості знань учнів 4-х класів на квітень з читання:

КласВисокий, достатній І середній рівеньВисокий і достатній рівеньПонад норму
4-А100 %89%66%
4-Б100%57%60%
4-В100%83%65%
4-Г93%59%55%

Висновок: учні 4-х класів засвоїли обов’язковий мінімум змісту навчання першого ступеню і готові до продовження освіти в середній школі. Рекомендації:

1. Учителям____,______включати в уроки читання вправи з настановою на безпомилкове читання, відпрацьовувати в учнів навички самостійної роботи над текстом. (Повторний контроль — 20 травня).

2. Учителям_,__здійснювати постійний контроль за позакласним читанням, підтримуючи зв’язок із батьками та шкільною бібліотекою.

3. Учителям _, _____ відвідати уроки______з метою вивчення її досвіду роботи та подальшого його використання на уроках і в нозакласний час.

4. Довести дану довідку до відома всіх учителів початкових класів і МО вчителів української мови та літератури

Цікаві довідки про стан рівня навченості та якості знань в учнів 5-х класів з української мови: 1. Аналізуються результати діагностичного диктанту, проведеного наприкінці вересня, які порівнюються з оцінками учнів за підсумками року в 4-му класі.

Висновок: учні 4-х класів засвоїли обов’язковий мінімум змісту навчання першого ступеню і готові до продовження освіти в середній школі.

Рекомендації:

1. Учителям____,______включати в уроки читання вправи з настановою на безпомилкове читання, відпрацьовувати в учнів навички самостійної роботи над текстом. (Повторний контроль — 20 травня).

2. Учителям_,__здійснювати постійний

контроль за позакласним читанням, підтримуючи зв’язок із батьками та шкільною бібліотекою.

3. Учителям _, _____ відвідати уроки

__з метою вивчення її досвіду роботи та подальшого його використання на уроках і в нозакласний час.

4. Довести дану довідку до відома всіх учителів початкових класів і МО вчителів української мови та літератури

Цікаві довідки про стан рівня навченості та якості знань в учнів 5-х класів з української мови:

1. Аналізуються результати діагностичного диктанту, проведеного наприкінці вересня, які порівнюються з оцінками учнів за підсумками року в 4-му класі.

2. Представлена зведена таблиця типових помилок.

3. Накреслено ‘заходи та конкретні терміни виправлення і дано

графік повторних робіт із тем.

4. Робиться висновок про роботу вчителя.

Звертаємо увагу керівників шкіл, що багато хто з директорів залучає до роботи з аналізу за рівнем викладання одного предмета голів методичних об’єднань. І саме голови методичних об’єднань як головні спеціалісти зі свого предмета не тільки аналізують рівень навченості, але й показують динаміку процесу: від діагностичного диктанту на початку навчального року до контрольного диктанту по закінченні 5-го класу.


Духовна велич Львова
СЗШ №33
Упр.освіти ДГП ЛМР
Осв.портал Львівщ
Новини Педпреса
Збірник сценаріїв
Для допомоги у роботі класним керівникам, педагогам-організаторам, учителям-предметникам. Збірник сценаріїв знаходиться у розділі "Каталог файлів".
Увага ! Конкурс
1.1. Правила конкурсного приймання учнів у спеціалізовані школи укладаються з врахуванням Закону України «Про загальну середню освіту», Постанови Кабінету Міністрів України від 16.06.2000р. №946 «Про затвердження Положення про загальноосвітній навчальний заклад»,наказу Міністерства освіти та науки України від 19.06.2003 р. за № 389 «Про затвердження Інструкції про порядок конкурсного прийняття дітей (учнів,вихованців) до гімназій, ліцеїв, спеціалізованих шкіл.» 1.2. До 16.05.2014 р. в закладах освіти будуть затверджені графіки проведення конкурсного випробовування у спеціалізовані школи, гімназії та ліцеї та графіки засідань апеляційних комісій відповідно до Правил конкурсного приймання.
Пошук
Календар
«  Квітень 2024  »
ПнВтСрЧтПтСбНд
1234567
891011121314
15161718192021
22232425262728
2930
Архів записів
Соціальні закладки
Друзі сайту
Відвідування сайту
счетчик посещений
Besucherzahler russian woman
счетчик посещений

Конструктор сайтів - uCoz